SKANNAUS JA VEKTOROINTI

Skannaamalla saadaan vanhat paperi- tai muovipiirustukset helposti sähköiseen muotoon. Digitaalisina suunnitelmat ovat helposti arkistoitavissa tai niitä voidaan käyttää uuden suunnittelun pohjana esim. korjausrakentamisessa.

 

Kuvat skannataan tiedostoksi 1:1 alkuperäisten kuvien suhteen. Skannattua kuvaa voidaan käsitellä; mm. puhdistaa ja suoristaa sekä siitä voidaan poistaa määrättyjä alueita. Kuvat nimetään annettujen ohjeiden mukaisesti ja talletetaan sovittuun muotoon, esim. tif tai pdf.

 

Väriskannaus mahdollistaa värillisten karttojen, julisteiden ja muiden värillisten originaalien kopioinnin ja tulostuksen. Skannattu tiedosto voidaan tietysti myös tallentaa arkistointia varten.

 

Kuvat lähetämme sähköpostilla suoraan asiakkaille tai tallennamme ne tarvittaessa CD levykkeille.

 

 

Vektorointi

 

Vektoroimalla saadaan rasterikuvat muunnettua viivapiirrokseksi, jolloin piirustuksia voidaan käsitellä ja muokata CAD-ohjelmilla. Vektoroitu tiedosto talletetaan DWG tai DXF formaattiin. Suunnittelijoiden työ helpottuu huomattavasti, kun heillä on jo saneerauskohteiden suunnitteluvaiheessa käytössään asianmukaiset CAD-piirustukset.